Loading
Біржовий контракт на покупку - продаж цінних паперів Надрукувати Надіслати електронною поштою

Біржовий контракт на покупку - продаж цінних паперів

Біржовій контракт на купівлю - продаж цінніх паперів

м. _ _ _ _ _ _ _

Дата "_ _" _ _ _ _ _ 199_ р.

Година _ _ _ _: _ _ _ _ _

Брокерська контора N _ _ _,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, (Назва державного органу пріватізації, Який Виступає Продавцем)

Що іменується в подальшому Продавець, в особі Представник

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

Який діє на підставі довіреності N _ _ _ від "_ _ _" _ _ _ _ _ _ 199_ р., з однієї стороні,

І _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(П. І. Б. - для фізічної особини, повна назва - для юридичної особи)

Що іменується в подальшому Покупець,

заповнюється у разі необхідності

уявлень уповноваженою особою_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

Який (Яка) діє на підставі довіреності N _ _ _ _ від "_ _" _ _ _ _ _ _ _ 199_ _ р.,

з Другої стороні, у відповідності з Положенням про порядок продаж на фондових біржах пакетів акцій відкрітіх акціонерніх товариств у процесі пріватізації, що належать державі, укла цею Контракт про таке:

1. Продавець передає, а Покупець сплачує І пріймає:

Акції Прості іменні _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва ВАТ)

у кількості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, за ціною _ _ _ _ _ _

(Загальна кількість придбаних акцій)

N позіції біржового бюлетеня

Ціна

за одиницю,

грн.

Кількість акцій,

штук

Загальна ВАРТІСТЬ придбаних акцій,

грн.

Всього:

-

2. Сума Контракту становіть _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Сума цифрами та словами)

3. Зобов'язання за Контрактом виконуються Протягом п'яти робочих Днів від дати проведення торгів (день проведення торгів не враховується).

4. Право власності на придбання пакет акцій вінікає з моменту повної оплати біржового Контракту.

5. При підпісанні задовольняють Контрактом стороні обмінюються гарантіямі Щодо доставки цінніх паперів та також їх оплати.

Гарантії Продавця: Акції НЕ є предметом змусив І не обтяжені додаткової зобов'язаннями.

Гарантії покупця: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Покупець сплачує на розрахунковий рахунок біржі N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у

МФО _ _ _ _ _, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _ _ _ _ _ _ _ у Термін, обумовлений в п. 3 даного Контракту:

суму укладеної догоди, Що становіть: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Сума цифрами та словами)

за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, а також:

(Сума цифрами та словами)

а) біржовій Збір у розмірі 1 відсотка від суми укладеної догоди, Що становіть:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

(Сума цифрами та словами)

б) податок на додану ВАРТІСТЬ в розмірі 20 відсотків від суми біржового збору, Що становіть:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(Сума цифрами та словами)

Всього до сплата:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(Сума цифрами та словами)

7. Стороні погоджуються з тім, Що в разі порушення покупцем терміну оплати придбаних акцій згідно з пунктом 3 задовольняють Контрактом, Контракт розрівається за ініціатівою Продавці, Про що ВІН МАЄ Повідомити покупця НЕ пізніше ніж через 5 Днів після Прийняття відповідного Рішення. У цьому разі Покупець у порядку, визначеному пунктом 6.7 Положення про порядок продажу в процесі пріватізації на фондових біржах пакетів акцій відкрітіх акціонерніх товариств, сплачує на рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 відсотків від суми укладеної догоди та повна суму біржового збору з урахуванням сплаченого гарантійного внеску.

8. Покупець проінформованій, Що коли на придбання пакета акцій потрібна згода Антимонопольного комітету України, то у випадка та у терміни, передбачені законодавством, ВІН (Клієнт) зобов'язаний звернути для Отримання зазначеної згоди, а ЯКЩО законодавством передбачена Подання Повідомлення про придбання акцій - надаті Повідомлення до Антимонопольного комітету України.

9. Контракт набуває чінності з моменту Його підпісання та РЕЄСТРАЦІЇ на біржі.

10. Реквізити сторін:

Продавець _ _ _ _ _ _ _ _ _

Покупець _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Вказується назва, адреси, телефон, телефакс, розрахунковий рахунок, банк, МФО, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)

11. Підпісі сторін:

Продавець _ _ _ _ _ _ _ _ _

Покупець _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

М. П. (підпис)

М. П. (підпис)

Керівник реєстраційного бюро біржі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Лицензии, компании с лицензией
Licinfo.com.ua

Про центр

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ЦЕНТР - це більше 10000 отриманих ліцензій, це більше 7 років досвіду роботи на ринку, це тісна співпраця з сектором бізнесу, це надійне партнерство у сфері ліцензування - старту для Вашого бізнесу

Вибираючи нас

Ви знаходите надійного партнера, 100% гарантію отримання ліцензії, ліцезірованіе у всіх сферах діяльності, послуги в стислі терміни, грамотну цінову політику

Яндекс.Метрика